głębszy Wgląd       w  ...  

... funkcję Powierzchni Oka i przebieg Zespołu Suchego Oka

SMILEY Clever, Genie, Brille ENK_Überarbeitet_Symbolbild KLEIN.png

Wybierz ROZDZIAŁ który Cię interesuje - lub po prostu czytaj po kolei ... co może być najbardziej pouczające

powierzchnIa Oka    

POWIERZCHNIA OKA musi być stale  nawilżona, aby zapewnić jej zdrowie, a tym samym doskonałą ostrość widzenia.


Czym JEST Powierzchnia Oka ?

=> Nawilżoną tkanką na przedniej stronie gałki ocznej!

POWIERZCHNIA OKA jest  nawilżoną tkanką śluzową na przedniej stronie gałki ocznej. Oprócz dobrze widocznych Rogówki i Spojówki, które są pokryte łzami, składa się z Gruczołu Łzowego do produkcji i Systemu Odprowadzania Łez do utylizacji ´zużytych´ łez.

SPOJÓWKA  jest organem, który przyczynia się do utrzymania zdrowej rogówki. Pokrywa przednią powierzchnię gałki ocznej i tylną część powiek, a tym samym tworzy worek spojówkowy, który jest otwarty na zewnątrz tylko w szparze powiekowej, gdzie tkanka jest pokryta warstwą  łez - filmem łzowym.  (Dla celów dydaktycznych w rysunku schematycznym - szerokość worka spojówkowego i filmu łzowego są mocno przesadzone - zwykle powieki dotykają gałki ocznej i zmieniają ´rzeczywisty´ worek spojówkowy w wilgotną szczelinę między powiekami a gałką oczną gdzie film łzowy jest bardzo cienki.).


Dlaczego  Powierzchnia Oka jest Nawilżona?

=> Żeby  zachować jej zdrowie i integralność !

Powierzchnia Oka jest wilgotną śluzową tkanką, która utrzymuje przejrzystość Rogówki..

Musi być stale NAWILŻONA - zawsze i wszędzie - aby pozostać zdrową i nienaruszoną, a więc Powierzchnia Oka jest stale pokryta przez film łzowy.

Podstawę i medium do nawilżania stanowią ŁZY,  które są produkowane przez gruczoły oczne i usuwane przez system odprowadzający łzy do nosa.

Przepływ łez na powierzchni oka jest pokazany w animacji po prawej stronie. 

Stały Przepływ Łez na Powierzchni Oka (1) z miejsca ich głównej produkcji w gruczole łzowym poprzez (2) dobrze widoczną rogówkę i spojówkę, które muszą być stale nawilżone, po (3) system dróg łzowych odprowadzających łzy do nosa


ŁZY są Istotą i Podłożem Wilgotności na Powierzchni Oka

 

FILM Łzowy, zwykle określany po prostu jako "ŁZY", jest produkowany przez Gruczoły Powierzchni Oka. Po jego ''zużytkowaniu” na Powierzchni Oka, co odnosi się do przemycia rogówki i spojówki, Łzy są odprowadzane z powierzchni gałki ocznej poprzez system dróg odprowadzających łzy w kierunku nosa.

Stałe wytwarzanie nowych łez  i ich przepływ po powierzchni gałki ocznej ma zatem ogromne znaczenie dla Zdrowia i Przejrzystości Rogówki, a tym samym dla prawidłowego WIDZENIA.

Również regularne usuwanie "zużytych łez" z powierzchni oka jest bardzo ważne, ponieważ na powierzchni oka znajduje się bardzo mało miejsca na płyn.

W rzeczywistości nawet jedna kropla dodatkowego płynu, np. kropli do oczu, może się nie zmieścić, a zatem większość zazwyczaj wypływa poza brzeg powieki. 

 

W przeciwieństwie do SUCHEGO Oka, z wyraźnym niedoborem łez, podrażnione "Łzawiące" Oko może wystąpić przy zwiększonej produkcji łez  ... lub przy zmniejszonym usuwanie łez z powierzchni oka, (co widać np. w nieprawidłowym kształcie powieki, określanym jako "ektropion"  - odwinięcie) i może również prowadzić do problemów. Obydwa te stany "nadmiaru łez" na powierzchni oka zwykle prowadzą do ciągłego wypływania łez poza brzeg powieki, co jest określane przez lekarza jako ´ Epiphora ´

Tak więc ... widzimy, że powierzchnia oka nie różni się zbytnio od naszego doświadczenia w życiu codziennym – za dużo może być równie męczące jak za mało

Co to jest FILM ŁZOWY  ... i do czego służy ?

=> Zapewnia Nawilżenie i Widzenie !

Stałe nawilżenie rogówki i spojówki w otwartej szparze powiekowej uzyskuje się poprzez pokrycie ich warstwą łez - FILMEM ŁZOWYM

Jest on cienki i wystarczająco jednorodny, żeby nie wpływać niekorzystnie na widzenie, a jednocześnie wystarczająco stabilny aby uniknąć wysuszenia tkanki w powietrzu atmosferycznym.

FILM Łzowy ma trzy warstwy tworzone przez produkty różnych gruczołów. Mucynę z pojedynczych komórek kubkowych spojówki, która sprawia, że powierzchnia staje się hydrofilna dla Wody z Gruczołu Łzowego. Tłuszcz z gruczołów powiekowych Meiboma - który opóźnia parowanie składowej wodnej  i zapewnia stabilność filmu łzowego.


Jaka jest RolaPowiek ?

=> Rozprowadzają niezbędny, pokrywający powierzchnię oka FILM Łzowy !

Ten schematyczny animowany diagram ilustruje zasadniczą funkcję powieki w rozprowadzaniu łez - faktyczne krople łez pojawiają się w szparze powiekowej tylko podczas zwiększonego wydzielania

Ruch górnej powieki podczas mrugnięcia rozprowadza łzy tworząc cienki i jednorodny Film Łzowy - jest to konieczne nie tylko do utrzymania nawilżenia tkanki w szparze powiekowej, ale jednocześnie stanowi główną powierzchnię dla załamanie światła w celu zapewnienia idealnego widzenia.

 

Niezbędnymi warunkami dla stabilnego FILMU Łzowego, a tym samym dla zdrowej powierzchni oka i ostrego widzenia są: WYDZIELANIE łez przez gruczoły i FORMOWANIE FILMU łzowego przez powieki podczas rozprowadzania łez przy mruganiu

... w związku z tym zaburzenie funkcji Gruczołu i / lub działania Powiek może prowadzić do stanu Suchego Oka - jeśli występuje to przewlekle, może to prowadzić do choroby - Zespołu Suchego Oka.

Oprócz rozprowadzania Filmu Łzowego, działanie powieki podczas mrugania przyczynia się również do odprowadzania" zużytych" łez przez system drenujący łzy do nosa.


DLACZEGO  Powierzchnia Oka jest tak ważna ?

=> Zdrowa Powierzchnia Oka jest niezbędnym warunkiem  Widzenia !

Zdrowa powierzchnia oka zapewnia przejrzyste okno dla oka, aby widzieć światło z otoczenia. 

Bez zdrowej powierzchni oka wszystkie późniejsze etapy procesu widzenia są pozbawione znaczenia.


trochę szczegółów Dotyczących Zespołu suchego oka 

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA jest  chorobą, upośledzeniem stałego nawilżania powierzchni oka z następową Destrukcją  Tkanek i Pogorszeniem Ostrości Wzroku.

 

Czym JEST ZESPÓŁ SUCHEGO OKA ?

=>  Zaburzeniem  FILMU Łzowego, które zazwyczaj prowadzi do Uszkodzenia Tkanek Powierzchni 0ka


Zespół Suchego Oka jest często określany jako „suche zapalenie rogówki i spojówek” ("KeratoConjunctivitis Sicca" KCS) lub po prostu znany jako "Suche oczy", Piekące Oczy, Podrażnione Oczy,  Ciężkie Powieki,  Zmęczone Oczy ... i wiele innych potocznych wyrażeń opisujących w ten lub inny sposób podrażnienie oczu.

Zespół suchego oka to złożona deregulacja anatomii funkcjonalnej powierzchni oka, która upośledza stałe nawilżenie i integralność tkanki, a tym samym jej zdrowie i prawidłowe widzenie.

Zwykle przebiega  z towarzyszącymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi związanymi z suchością oczu, podrażnieniem oczu, destrukcją tkanek i bólem oraz z zaburzeniami ostrości widzenia, głównie w sensie zmiennej ostrości wzroku i zamglonego widzenia.


Jakie są CZYNNIKI PRZYCZYNOWE dla Zespołu Suchego Oka ?

=> Niedobór w PRODUKCJI składników łez i/lub zaburzenia w TWORZENIU stabilnego filmu łzowego to główne czynniki przyczynowe, które prowadzą do późniejszego wysuszenie i uszkodzenia tkanekPodstawowymi CZYNNIKAMI PRZYCZYNOWYMI dla patologii są:

Zmiany w funkcji gruczołów ocznych i/lub mechanizmu mrugania prowadzą do NIESTABILNOŚCI FILMU Łzowego i tym samym do stałego pogorszenia nawilżenia powierzchni oka. Niedostateczne nawilżanie powoduje USZKODZENIE Tkanek Powierzchni Oka ! 

Typowe dolegliwości

w Zespole Suchego Oka

 

Jakie są typowe DOLEGLIWOŚCI w Zespole Suchego Oka ?

=> Typowe subiektywne OBJAWY to Suchość Oka różnego stopnia, Niewyraźne Widzenie, Podrażnienie i Ból  !


Podstawowe przyczynowe czynniki - niedostateczne wydzielanie i / lub niedostateczne formowanie filmu łzowego zazwyczaj prowadzą do DOLEGLIWOŚCI, takich jak: 

 • Suchość, uczucie piasku i ciała obcego
  • Początkowo, sporadyczne epizody nadmiernego łzawienia mogą występować naprzemiennie z suchością oczu
 • Pieczenie lub kłucie 
 • Podrażnienie o różnym stopniu nasilenia lub ból
 • Niestabilna ostrość wzroku / Zamglone widzenie
  • np. okresowo zamglone  widzenie, które przychodzi i odchodzi oraz poprawia się po mrugnięciu

 • Umiarkowanego stopnia zaczerwienienie oka
 • ´ Ciężkie ´ powieki lub ´ zmęczone ´ oczy  albo
 • Noszenie soczewek kontaktowych jest lub staje się niekomfortowe lub niemożliwe

Typowe objawy KliniczNE

w Zespole Suchego Oka

Jakie są typowe OBJAWY Zespołu Suchego Oka ?

=> Typowe obiektywne OBJAWY kliniczne Zespołu Suchego Oka to zmniejszona objętość łez na powierzchni oka i/lub obniżona stabilność filmu łzowego, które zmniejszają nawilżenie tkanki                i prowadzą do uszkodzenia powierzchni !


A moderate DRY EYE typically shows only mild redness of the Conjunctiva and Lid Margins that indiates an inflammatory condition as described by the term ´Keratoconjunctivitis sicca´. The orifices of the Meibomian oil glands are often obstructed by visible or invisible inspissated secretum (which represents the most frequent primary cause of Dry Eye Disease). The tear volume is low and the tissue of the Ocular Surface epithelium has many small defects, that occurs as small spots in vital staining with a blue stain (fluorescein).

Brak wystarczającej ilości płynu łzowego lub wystarczająco stabilnego filmu łzowego zwykle spowodowane Dysfunkcją Gruczołów Meiboma (MGD) powoduja odpowiednie OBJAWY kliniczne: ze strony powiek, brzegów powiekowych i Gruczołów Meiboma oraz łez, Filmu Łzpwego i nabłonka Rogówki i Spojówki :  

 • Film łzowy szybko ulega pęknięciu i ma krótki  tzw. Czas przerwania filmu łzowego - ´break-up-time´ (BUT)

  • Typowo ocenia się go barwiąc film łzowy niebiesko-zielonym barwnikiem (fluoresceiną) w celu uwidocznienia jego przerwania 
  • Animowany schematyczny diagram po prawej przedstawia patologiczny film łzowy który jest stabilny tylko przez jedną sekundę  - podczas gdy normalne wartości to przynajmniej dziesięć sekund lub dłużej (do czasu kiedy film łzowy pęknie i wywoła kolejne mrugnięcie w celu odtworzenia nowego filmu łzowego).
  • Początkowo, rzadkie epizody nadmiernego łzawienia i ‘mokrych oczu’ mogą występować naprzemiennie z suchością oczu

 • Zmiany Brzegów Powiek, takie jak:

  • rozszerzenie ujść  gruczołów Meiboma lub ich zatkanie przez zagęszczony materiał
  • zwiększone zaczerwienienie i rozrost naczyń krwionośnych (teleangiektazje)
  • pienista wydzielina i złogi na brzegu powieki
  • zaokrąglenie i nieregularność tylnego brzegu powieki
 • Uszkodzenia tkanki nabłonkowej, która pokrywa Powierzchnię Oka (Przyżyciowe Barwienie Nabłonka)

  • Rogówki i Spojówki

  • Epiteliopatia Brzegu Powieki (ang. Lid Wiper Epitheliopathy - LWE)

 • Podwyższone poziomy mediatorów zapalnych we łzach i tkankach

  • zapalne cytokiny i chemokiny
  • wtórna aktywacja enzymów rozkładających tkanki
 • Równoległe Fałdy Spojówkowe (ang. Lid-Parallel Conjunctival Folds (LIPCOF)) wzdłuż brzegu powieki

  • jako objaw uszkodzenia tkanki w wyniku aktywacji metaloproteinaz, enzymów tkankowych uszkadzających macierz - (ang. Matrix-Metalloproteinase), głównie MMP9.

 • Zanik tkanki gruczołów Meiboma (Zanik Gruczołów)

  • uwidoczniony za pomocą specjalistycznej techniki (meibografia)

zespoły bólowe 

W Zespole Suchego Oka

 

DLACZEGO subiektywne DOLEGLIWOŚCI oraz obiektywne OBJAWY kliniczne w Chorobie Suchego Oka często są rozbieżne?

=> ... nie jest to jeszcze do końca jasne i wciąż jest  przedmiotem toczących się badań naukowych!


W ZESPOLE SUCHEGO OKA często występuje rozbieżność między subiektywnymi dolegliwościami pacjenta a obiektywnymi Objawami klinicznymi.

W niektórych przypadkach nasilone subiektywne objawy powodują ciężkie cierpienie pacjenta podczas, gdy w badaniu klinicznym można zaobserwować tylko kilka niewielkich, ale zauważalnych zmian uznawanych obecnie za patologiczne - może to wskazywać na potencjalny zespół przewlekłego bólu.

Z drugiej strony można spotkać pacjenta, który w rzeczywistości ma poważne obiektywne zmiany strukturalne i funkcjonalne, ale nie powodują one większych dolegliwości, a nawet może nie mieć ich wcale. Taki pacjent może być w ograniczonym stopniu zainteresowany postępowaniem terapeutycznym, nawet jeśli jest ono bardzo wskazane z klinicznego punktu widzenia..

Przetwarzanie bodźców z Powierzchni Oka jest złożonei wpływa na różne poziomy układu nerwowego. Dlatego poziom odczuwania zależy od wielu zmiennych i może bardzo różnić się u różnych osób. To pokrywa się z obserwacjami z naszego codziennego życia, że ludzie mają różną "neurologiczną wrażliwość" i mogą reagować inaczej na te same bodźce.

Inną kwestią jest to, że istnieje zasadnicza różnica między "percepcją", np. dotyku narządów obwodowych, takich jak rogówka i czymś, co nazywamy bólem

BÓL to nie tylko zwykła percepcja, ale przede wszystkim uczucie, ponieważ zawiera aspekt emocjonalny, który mózg przypisuje do odbieranego dośrodkowego impulsu obwodowego. Aspekt emocjonalny, który mózg przypisuje do bodźca, opiera się na bardzo indywidualnych kwestiach, takich jak poprzednie doświadczenia, ostatnie emocje lub przyszłe oczekiwania… aby wymienić tylko kilka czynników. Dlatego rzeczywiste odczucia generowane w mózgu mogą znacznie różnić się u różnych osób. Może to wskazywać na neurobiologiczne podstawy dla wyjaśnienia różnic w subiektywnych i obiektywnych objawach Zespołu Suchego Oka.

Ból ma biologiczny cel zaalarmowania nas w celu unknięcia niebezpieczeństw, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu lub życiu. W pewnych warunkach, kiedy ból staje się przewlekły i prowadzi do uszkodzenia układu nerwowego, może rozwinąć się  w przewlekły ZESPÓŁ BÓLOWY. Ból traci wtedy swoją biologiczną funkcję i staje się chorobą sam w sobie. W takich przypadkach, kiedy ból utrzymuje się bez widocznego uszkodzenia tkanki, może być korzystne zwrócenie się o pomoc do specjalisty od leczenia bólu.  

Wpływ psychosomatyczny na proces chorobowy i jego samopostrzeganie przez pacjenta są ustaloną i dobrze rozpoznaną częścią medycyny przez długi czas. Oprócz np. ból pleców, dysfunkcja układu krążenia i dysfunkcja jelit, składnik psychosomatyczny może odgrywać ważną rolę również w chorobie suchego oka, co potwierdzają liczne badania. Kiedy choroba staje się głównym problemem w codziennym życiu, może to sugerować, że przydatne może być poszukiwanie pomocy ze strony psychosomatyki.


jak zapadamy na zespół suchego oka  ... i dlaczego stan się pogarsza?

Jak ZAPADAMYna Zespół Suchego Oka?

=> Zespół Suchego Oka jest silnie uzależniony od Układów Regulujących i Czynników Ryzyka.


Szereg czynników wpływa na funkcję Powierzchni Oka. 

Upośledzenie czynników pozytywnych jak i pojawienie się czynników negatywnych zaburza normalne funkcjonowanie tkanki, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia i nasilania się Zespołu Suchego Oka.

Złożona deregulacja funkcjonalnej anatomii powierzchni oka w Zespole Suchego Oka z niedoborem podstawowych funkcjonalnych mechanizmów utrzymujących stałe nawilżenie powodowana jest przez szereg czynników:

UKŁADY REGULUJĄCE

ZABURZENIA REGULACJI

Zaburzenia Układów, szczególnie NerwowegoHormonalnego i Odpornościowego pogarszają funkcjonowanie Powierzchni Oka. Wiek i Płeć żeńska, związane z dominującym działaniem estrogenu i względnym brakiem androgenów, są głównymi czynnikami predysponującymi do zwiększonego ryzyka Zespołu Suchego Oka.

zewnętrzne Czynniki Ryzyka

głównie powodujące wysychanie

Negatywny wpływ Czynników zewnętrznych powoduje RYZYKO wystąpienia choroby. Czynniki te mają Wpływ na łzy na Powierzchni Oka i mogą zmniejszyć ich objętość nie pozwalając na prawidłowe funkcjonowanie. Występują głównie w środowiskach o niskiej wilgotności, podczas noszenia soczewek kontaktowych oraz przy pracy wymagającej skupienia wzroku z niską częstotliwością mrugania. Wiele z nich występuje łącznie w typowych warunkach biurowych i może prowadzić do stanu Suchego Oka określanego jako "Oko Biurowe".

wewnętrzne Czynniki Ryzyka

Zaburzenia systemowe 

 

Negatywny wpływ Czynników wewnętrznych powoduje RYZYKO wystąpienia choroby. Wpływają one na tkanki produkujące płyn łzowy i mogą upośledzać ich normalną funkcję.  Należą tu m.in. choroby przewlekłe, przewlekle stosowane leki, wiek, płeć, odżywienie lub nawodnienie itd.


Dlaczego Zespół Suchego Oka ma tendencję do pogarszania się ?

=> Niedobór filmu łzowego ze zmniejszeniem nawilżania tkanki i Uszkodzeniami Tkanki negatywnie wpływają na siebie nawzajem w dodatnim sprzężeniu zwrotnym i prowadzą do postępu choroby !


Samo-napędzające się Błedne Koła

Złożone patologiczne zdarzenia w Zespole Suchego Oka mają tendencje do negatywnego wpływania na siebie wzajemnie i w ten sposób  tworzą samonapędzjące się BŁĘDNE KOŁA Progresji Choroby.

Prowadzi to często do progresji choroby jeśli w porę ni zostanie postawione rozpoznanie i wdrożone skuteczne leczenie. 

Zapalenie należy do ważnych mechanizmów

Zapalenie jest ważnym mechanizmem pogarszania się Zespołu Suchego Oka. 

Zapalenie stanowi podstawowy mechanizm obronny komórek i tkanek przewku urazom i destrukcji, co typowo występuje w Zespole Suchego Oka z powodu braku stabilności filmu łzowego i zwiększonego tarcia. Zapalenie początkuje destrukcyjne mechanizmy w celu pokonania negatywnego czynnika i później przechodzi w stan gojenia. 

Jednakże kiedy zapalenie staje się przewlekłe przekształca się w negatywny i destrukcyjny proces, ponieważ po początkowej destrukcji nie następuje dostateczna naprawa uszkodzeń w procesie gojenia. 

W przewlekłych chorobach, jak Zespół Suchego Oka, przewlekły uraz tkanek może prowadzić do przewlekłęgo zapalenia, które nakręca pewne błędne koła i w ten spoób znacząco wpływ na przebieg choroby. 

Leczenie mające na celu przerwania błędenego koła w Zespole Suchego Oka może w związku z tym zawierać ograniczone w czasie leczenie przeciwzapalne w dodatku do Supplementacji Łez i Leczenia Powiek. 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących TERAPII w Zespole Suchego Oka proszę przejść do pełnego tekstu w języku angielskim OSCB.

.


kiedy Suche oko staje się ...chorobą ?

KIEDY "suche” oko zamienia się w ZESPÓŁ (CHOROBĘ) Suchego Oka?

=> Jeśli "Suche Oczy” stają się stanem przewlekłym, przypadkowy czynnik nasilający ich wysuszenie może przekształcić ten stan w chorobę !


SPORADYCZNE „SUCHE OKO” NIE JEST JESZCZE CHOROBĄ

Większość z nas prawdopodobnie od czasu do czasu miała odczucie "suchego oka”, np. gdy jesteśmy narażeni na działanie wyjątkowo suchego i wysuszającego środowiska, charakteryzującego się niską wilgotnością, wysokimi temperaturami, silnym wiatrem i/lub Niską częstotliwością mrugania z powodu intensywnej pracy wzrokowej, np. przy ekranie komputerowym.

Takie "suche" oko jest typowo krótkotrwałym stanem, który znika, gdy tylko stajemy się go świadomi i usuwamy opisany bodziec wysuszający.

KIEDY „SUCHOŚĆ” STAJE SIĘ PRZEWLEKŁA STAN ZAMIENIA SIĘ W CHOROBĘ 

Tylko wtedy, gdy uczucie "Suchości" utrzymuje się stalei nie można go usunąć lub wystarczająco poprawić unikając wysuszających czynników środowiskowych lub poprawiając mruganie

… to stan zaczyna być przewlekły i okresowe "Suche" Oko może przekształcić się w CHOROBĘ – Zespół Suchego Oka.

Zwykle, wiąże się to z wydłużeniem czasu trwania i zwiększeniem dolegliwości, oraz nasileniem objawów klinicznych z powodu narastających zaburzeń i uszkodzeń tkanki powierzchni oka.

W przewlekłej chorobie suchego oka pojawiają się Różne i Współdziałające ze sobą PROCESY NASILAJĄCE chorobę na zasadzie BŁĘDNEGO KOŁA, które w konsekwencji mogą doprowadzić do pełnoobjawowego obrazu klinicznego z postępującym uszkadzaniem tkanki i utratą funkcji powierzchni oka.


 

 

=> W celu uzyskania dokładniejszych informacji proszę przejść do pełnego tekstu w języku angielskim (original full-length English Language Version