SZYBKIE SPOJRZENIE

... na Powierzchnię Oka, Zespół Suchego Oka & Soczewki Kontaktowe … razem z niektórymi wskazówkami dotyczącymi LECZENIA

ZIELGRUPPEN-Symbol-Bilder VERSCHIEDENE 4 PATIENT mit Auge.jpg

Wybierz ROZDZIAŁ który Cie interesuje - lub po prostu czytaj wszystko po kolei ... co może być najbardziej pouczające 


 

powierzchnia Oka 


Powierz- chnia oka ... jest przednią nawilżo-ną  częścią oka

Połysk Powierzchni Oka pochodzi od Filmu Łzowego ...

... który zapewnia stałe Nawilżenie Powierzchni Oka.


POWIERZCHNIA OKA odpowiada za pierwsze etapy WIDZENIA

POWIERZ-CHNIA OKA jest częścią oka, która pozwala na wniknięcie do niego Światła.

Dopiero po przejściu przez Powierzchnię Oka

... światło może wywołać odpowiedzi z Siatkówki w tylnej części oka 

... co następnie pozwala ciekawemu” Umysłowi na utworzenie obrazu świata zewnętrznego na ekranie świadomości.

Bez zdrowej i prawidłowo działającej Powierzchni Oka wszystkie dalsze etapy Procesu Widzenia występujące później i ‘poza nią’ ... stają się nieistotne.


POWIERZCHNIA OKA musi być stale NAWILŻONA

Nasza Powierzchnia Oka posiada biologiczny wymóg, że musi być stale NAWILŻONA - ´zawsze i wszędzie´ - żeby utrzymywać przezroczyste „okno” jakie stanowi rogówka rzeczywiście idealnie przejrzystym.

NAWILŻANIE jest zapewniane przez GRUCZOŁY powiązane z Powierzchnią Oka, które produkują wydzielinę określaną jako ´ŁZY´. 

Ponieważ żyjemy w suchym środowisku wypełnionym powietrzem, utrzymanie ´zawsze i wszędzie´ tej niewielkiej wilgotnej ´ekologicznej niszy ' jaką stanowi Powierzchnia Oka jest trudne i pracochłonne !

PS: * poza nawilżaniem Powierzchni Oka, ŁZY służą także do dawania emocjonalnych sygnałów naszym bliźnim, że jesteśmy wyjątkowo smutni ... lub też bardzo szczęśliwi roniąc ´łzy radości´

Otwieranie oczu w celu umożliwienia dostępu światła ... stanowi dla Powierzchni Oka pewien DYLEMAT

Wymóg Nawilżania ´zawsze i wszędzie´ stawia powierzchnię oka przed problemem, lub mówiąc łagodniej, daje okazję zmagania się z Wyzwaniem:

Światło może dostać się do oka jedynie przy otwartych powiekach ...

... ale, z drugiej strony, będzie to jednocześnie pozbawiać Powierzchnię Oka nawilżenia i powodować wysychanie.

W celu rozwiązania tego Dylematu, Powierzchnia Oka musi zastosować pewien ‘Trik’: bardzo cienka warstwa płynu tworzy się z łez – z oczywistych powodów określana jako Film Łzowy 

Film Łzowy jest dostatecznie gruby, żeby zachować nawilżenie leżących pod nim tkanek i jednocześnie nie za bardzo gruby, żeby nie zaburzyć przewodnictwa światła.

Powierzchnia Oka w rzeczywistości jest jeszcze bardziej kreatywna, ponieważ rozwiązuje te problemy poprawiając przejście światła dzięki obecności Filmu Łzowego. Film Łzowy wypełnia wszystkie drobne nierówności powierzchni i dlatego zapewnia idealnie Gładką Powierzchnię dla optymalnego załamywania przechodzącego światła pozwalając na doskonałą Ostrość Widzenia.


FILM ŁZOWY stanowi SPEŁNIENIE wszystkich wymogów zarówno Powierzchni Oka, jak i WIDZENIA

Łzy są przekształcane w cienki, homogeniczny Film Łzowy przez skoordynowane ruchy Powiek zwane Mruganiem.

Podczas  mrugnięcia  głównie górna powieka przesuwa się po przedniej powierzchni gałki ocznej i w ten sposób przekształca łzy w Film Łzowy.

Tylko dzięki  skoordyno-wanym ruchom mrugania, w połączeniu ze specjalnym składem Filmu Łzowego, mozliwe jest uformowanie Warstwy, która jest bardzo cienka (tylko około jednej setnej milimetra).

Jednocześnie ten bardzo cienki film łzowy musi być wystarczająco stabilny aby umożliwić mózgowi uzyskanie odpowiednich obrazów otaczającego świata.

Film Łzowy musi być stabilny średnio przez przynajmniej 10 sekund do momentu, kiedy ulega przerwaniu i wywołuje bodziec do ponownego mrugnięcia które tworzy nowy film łzowy.

Powiedziawszy to ... wszystkie najważniejsze kwestie zostały w zasadzie nazwane ... Podstawowym czynnościowym wymogiem powierzchni oka dla zapewnienia widzenia jest Stabilny Film Łzowy. Uzyskuje się go poprzez  Podstawowe Czynnościowe Mechanizmy Wydzielania i Produkcji Łez przez gruczoły oczne oraz Tworzenie Filmu Łzowego przez mruganie powiek. 


Zespół suchego oka

. . . ´Kiedy Oko wysycha'  . . . 

JESLI BRAKUJE wystarczająco stabilnego Filmu Łzowego ... doprowadzi to w końcu do SUCHEGO OKA.

Ponieważ zarówno wytwarzanie jak i utrzymanie Filmu Łzowego są trudne w suchym środowisku, w którym żyjemy, to jest ono podatne na zaburzenia. 

Film Łzowy jest zależny od wielu bardzo różnych Czynników Wpływu i Czynników Ryzyka, które, na różne sposoby, mogą mieć negatywny wpływ na nawilżanie oka.

 

 

WSZYSTKIE te negatywne czynniki mogą, wcześniej lub później, prowadzić do Suchego Oka. Duża liczba czynników wpływu, które mogą wydawać się na pierwszy rzut oka niepowiązane, sprawia, że Zespół Suchego Oka jest ‘Złożonym Stanem’, pomimo, że w zasadzie jest prosty. 

Fakt, że Film Łzowy jest wytwarzany w celu zapobiegania Wysychaniu Tkanek Powierzchni Oka wskazuje, że bezpośrednim następstwem Suchego Oka jest Wysychanie i Destrukcja Tkanek Powierzchni Oka.

Powoduje to ‘zstępujące´ podrażnienie włókien nerwowych, które przenoszą podrażnienie oka różnego stopnia, mogąc prowadzić do przewlekłego zespołu bólowego i odczynów zapalnych, które mogą nasilać cały proces.

Ponieważ Film Łzowy odgrywa również ważną rolę w załamywaniu światła i przez to w zapewnieniu ostrego widzenia nie jest niespodzianką, że zaburzenia widzenia             są często opisywane w Zespole Suchego Oka, szczególnie w zakresie zmiennej ostrości wzroku oraz zamglonego widzenia.


Niektóre wskazówki dotyczące leczenia zespołu suchego oka 

Na czym może polegać LECZENIE Zespołu Suchego Oka?

W większości przypadków występuje zaburzenie Filmu Łzowego przejawiające się jakościowym i ilościowym niedoborem Składników Łez.

Dlatego SUPLEMENTACJA ŁEZ, tzn. dostarczenie brakujących składników łez – w postaci kropli aerozolu – jest najczęściej stosowaną opcją leczniczą.

Czasami nazywa się to ‘Sztucznymi Łzami” - ale, ponieważ łzy ze wszystkimi naturalnymi składnikami niestety nie mogą być zastąpione ani obecnie, ani w przewidywalnej przyszłości, termin ‘Suplementacja” wydaje się być bardziej odpowiedni.

Bardzo wiele rodzajów kropli ocznych opartych na roztworach wodnych z licznymi różnymi dodatkowymi składnikami jest dostępnych bez recepty.

 


Brak TŁUSZCZU (LIPIDÓW) jest głównym pierwotnym zaburzeniem u pacjentów z Objawami Suchego Oka. 

 

Według aktualnej wiedzy, u zdecydowanej większości, tj. u czterech na pięciu pacjentów z Objawami Suchego Oka, NIE WYSTEPUJE pierwotny brak wody, ale zamiast tego PIERWOTNY BRAK LIPIDÓW w filmie łzowym.  

Prowadzi to do zwiększonego parowania i obniżonej stabilności filmu łzowego .... z możliwą wtórną utratą wody. 

Dlatego, u większości pacjentów, nie wydaje się obecnie sensowne stosowanie kropli, które nie zawierają lipidów w takiej czy innej postaci.

Jest również możliwe zastąpienie działania tłuszczów w filmie łzowym poprzez inne składniki lub zastosowanie samych lipidów np. w postaci liposomalnego aerozolu. Innymi słowami, LIPIDY lub podobne składniki powinny obecnie znajdować się w składzie popularnych suplementów łez. 


Brak tłuszczu jest zwykle spowodowany Dysfunkcją Gruczołów Meiboma wewnątrz powiek.

 

OSCB-Berlin.org_(c)ENK_Trockenes-Auge,-Dry-Eye-Disease,-Contact-Lens,-Kontaktlinse__A LACK of OIL is typically due to Dysfunction of the Meibomian Glands.gif

Brak tłuszczów na powierzchni oka jest zwykle spowodowany Dysfunkcją Gruczołów Meiboma - Meibomian Gland Dysfunction (MGD), stanem najczęściej spowodowanym blokowaniem niewielkich, produkujących lipidy gruczołów, umiejscowionych wewnątrz powiek. 

Gruczoły są blokowane przez zagęszczoną wydzielinę i nadmierne rogowacenie - dlatego zagęszczone lipidy gromadzą się wewnątrz gruczołów. 

Siła mięśniowa przekazywana podczas mrugania powiek zwykle pomaga usunąć lipidy z gruczołów Meiboma. 

Rzadkie mruganie  jest innym istotnym czynnikiem niedoboru warstwy tłuszczowej filmu łzowego i prawdopodobnie dodatkowym czynnikiem wywołującym dysfunkcję gruczołów.

Zamierzone silne zamykanie oczu jest znanym prostym sposobem zwiększenia warstwy lipidowej filmu łzowego i przez to poprawy stabilności filmu w celu zapobiegania wysychania powiewrzcni oka.  


fizJoterapiA powiek

FIZJOTERAPIA POWIEK pomaga przywrócić funkcję gruczołów powiekowych Meiboma  ... i w ten sposób jest pomocna w leczeniu Zespołu Suchego Oka 

Opcje Fizjoterapii powiek odnoszą się do faktu,  że poprawa stanu powiek i choroby Gruczołów Meiboma polega na prostych ale skutecznych fizykalnych technikach takich jak Ogrzewania i Nawilżanie,  jak również ręczny Masaż i Wyciskanie wydzieliny Gruczołów z nastepowym Wycieraniem i Oczyszczaniem Brzegów Powiek. 

Istotne jest zaznaczenie, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek zabiegów na powiekach i oku należy zawsze konsultować się  ze specjalistą w celu uzyskania wiarygodnego ropoznania i rekomendacji terapeutycznych !

Fizjoterapia powinna być stosowana stale, najlepiej dwa razy dziennie, ponieważ przewlekła choroba wymaga przewlekłego leczenia. 

Fizjoterapia składa się z 3 elementów 


(1)  OGRZANIE powiek

 • Ogrzewanie, najlepiej jednocześnie z nawiżaniem
 • przynajmniej przez 10 minut
 • w celu osiągnięcia temperatury 40°C wewnątrz powieki a więc i w Gruczołach Meiboma.
 • ma na celu ponowne upłynnienie zagęszczonych lipidów  wewnątrz gruczołów Meiboma. 

W celu osiągnięcia temperatury 40°C wewnątrz powieki nieco cieplejszy (42-45°C)  wilgotny ciepły kompres / ręcznik musi być co 2 minuty ponownie ogrzewany  (np. w więkzym naczyniu z ciepłą wodą) jak wykazano w badaniach. 

Dodatkowa wilgoć służy do zmiękczenia  zrogowaciałego nabłonka i złogów tłuszczowych na brzegu powieki. 

Dostępne w sprzedaży maski żelowe, a nawet ogrzewaneelektrycznie i nawilżane okulary mogą uczynić pracochłonną terapię dwa razy dziennie znacznie łatwiejszą ... 


(2)  Następnie MASAŻ Powiek w celu wyciśnięcia wydzieliny i opróżnienia zatkanych gruczołów

 • jeśli stwardniały tłuszcz zamknięty w gruczołach Meiboma jest dostatecznie ogrzany staje się ponownie płynny 
 • staranny masaż powiek może wtedy wycisnąć patologiczną wydzielinę z gruczołów Meiboma na brzeg powieki 
 • masaż musi być zawsze skierowany w kierunku ujść gruczołów na brzegu powieki, tzn. w kierunku szpary powiekowej (jak pokazano w animacji po prawej)
  • górna powieka jest więc masowana w kierunku do dołu  
  • dolna powieka jest masowana w kierunku do góry
 • jeśli tłuszcz jest bardzo twardy i niedostatecznie upłynniony może być konieczne bardziej energiczne uciskanie powieki, np. między dwoma palcami 
  • może to potencjalnie uszkodzić powieki i gruczoły
  • dlatego każdy zabieg wykonywany na oku przez nieprofesjonalistę musi  być nadzorowany żeby  nie doszło do uszkodzeń i zranień oka, powiek i gruczołów ! 
  Takie zabiegi mogą być bolesne  

(3)  HIGIENA Powiek/ Brzegów Powiek wykonywana jest na zakończenie fizjoterapii 

 • na koniec, brzeg powieki razem z podstawą rzęs mogą być oczszczone 
  • z wyciśniętej patologicznej wydzieliny tłuszczowej
  • z bakterii i ich produktów które występują normalnie na brzegu powieki, ale nasilają się w stanach chorobowych 
  • ze zrogowaciałego naskórka który odkłada się na brzegu powieki
 • HIGIENA  Brzegów Powiek może być wykonana przy pomocy zwilżonych pałeczek z watą lub tamponów kosmetycznych nie zawierających mydła poprzez pocieranie i oczyszczanie brzegu powieki w celu usunięcia złogów, wydzieliny i piany z brzegu powieki.
  • wydaje się istotne aby unikać mydła, szamponu i innych detergentów, co dawniej czasami zalecano, ponieważ moga one uszkodzić warstwę tłuszczową filmu łzowego.
  • Roztwory oleiste wydają się być bardziej wskazane do czyszczenia powiek. 
 • Dostępne są w sprzedaży zestawy do czyszczenia które zawierają wszystkie potrzebne składniki i mogą uczynić higienę powiek znacznie łatwiejszą. 

 

Zaletą takich opcji fizjoterapeutycznych jest to, że mogą być  w większości wykonywane w domu przez pacjenta. Może się wydawać wadą fizjoterapii, zwłaszcza higieny powiek, że powinna być rutynowow wykonywana dwa razy dziennie, podobnie do np. mycia zębów, ale wymaga nieco więcej czasu.

 

 

 • Proszę Pamiętać: Zdrowa Powieka zwykle pomaga mieć Szczęśliwego Pacjenta z Suchym Okiem ! 

  ... lub, parafrazując to z łacińskiego: ´palpebra sana in corpore sano´ - zdrowe powieki w zdrowym ciele (niepotwierdzony cytat z Clarissimus GALENA ;-)


soczewki kontaktowe

SOCZEWKI KONTAKTOWE stanowią fantastyczne Narzędzie Optyczne... dostosowane do Powierzchni Oka 

 

Soczewki Kontaktowe stanowią fantastyczne Narzędzie Optyczne, posiadające szereg zalet optycznych w porównaniu z okularami.

Ponadto, zapewniają one większą swobodę w zajęciach na świeżym powietrzu, uprawianiu sportów oraz zajęciach towarzyskich.

Soczewki kontaktowe znajdują się, jak wskazuje ich nazwa, w bezpośrednim ‘kontakcie’ z Powierzchnią Oka.

Soczewki Kontaktowe w rzeczywistości znajdują się w centrum Funkcjonalnej Jednostki, jaką stanowi Powierzchnia Oka – mając potencjalny wpływ na wszystkie tkanki i film łzowy.  Z tego powodu Soczewki Kontaktowe odgrywają dość wieloznaczną rolę w Powierzchni Oka z zaletami i wadami.


Soczewki Kontaktowe pływają na powierzchni Oka...  i dlatego maja większe potrzeby dotyczące filmu łzowego.

Soczewki Kontaktowe mogą być zastosowane w celach leczniczych, takich jak optyczna korekcja nieregularnej powierzchni rogówki lub w celach ochronnych, np. w ciężkich przypadkach Suchego oka.

Z drugiej strony, Soczewki Kontaktowe mają większe ‘wymagania’ dotyczące ilości i/lub jakości filmu łzowego.

Jest bardzo prawdopodobne, że u pacjenta z filmem łzowym na granicy normy, bez dolegliwości, mogą wystąpić zaburzenia charakterystyczne dla Suchego Oka po zastosowaniu zwykłych miękkich hydrożelowych soczewek kontaktowych. Stąd typowymi objawami niepożądanymi stosowania soczewek kontaktowych jest wystąpienie dolegliwości związanych z suchym okiem i ostatecznie prawdopodobnie Zespołu Suchego Oka. 

Z drugiej strony pacjent z ciężkim Zespołem Suchego Oka może uzyskać korzyści ze stosowania specjalnych, tzw. 'Twardówkowych' (Skleralnych) soczewek Kontaktowych które są w stanie zachować płyn łzowy pod soczewką kontaktową i na powierzchni rogówki. 


HIGIENA ma KLUCZOWE ZNACZENIE przy stosowaniu Soczewek Kontaktowych

 

W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy wielki postęp dotyczący soczewek kontaktowych. 

Spowodowało to zmniejszenie częstości oraz nasilenia objawów niepożądanych. 

Niedostateczna Higiena może prowadzić do poważnych, zagrażających widzeniu infekcji związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych

Jest to ciągle ważna kwestia, szczególnie u niedoświadczonych pacjentów stosujących soczewki.

Dzięki zwiększonemu stosowaniu soczewek jednorazowych, szczególnie jednodniowych, ryzyko infekcji może być zmniejszone. 

Więcej informacji można znaleźć poniżej w rozdziale Soczewki Kontaktowe i Powierzchnia Oka => Contact Lenses and the Ocular Surface